ScrollToTop

KINO ROWEROWE W KIELECKIM CENTRUM KULTURY – REGULAMIN

 • Zachowujemy odpowiedni odstęp od innych ludzi (min. 2 metry)
 • Korzystamy z miejsc wyznaczonych przez Organizatora
 • Zasłaniamy usta i nos przy pomocy maseczek, materiału chust itp.
 • Korzystamy ze środków dezynfekcji zapewnionych przez Organizatora
 • Zachowujemy czystość
 • Nie spożywamy pokarmów i napojów
 • Nie spożywamy alkoholu i innych substancji odurzających
 • Nie palimy tytoniu i innych substancji (w tym e-papierosów)
 • Przestrzegamy zwyczajowych zasad współżycia społecznego
 • Szanujemy i dbamy o wyposażenie Kieleckiego Centrum Kultury
 • Wszelkie zauważone uszkodzenia wyposażenia i sprzętów Kieleckiego Centrum Kultury niezwłocznie zgłaszamy obsłudze

Do KINA ROWEROWEGO KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY można przyjechać także na hulajnodze bądź deskorolce.

KINO ROWEROWE KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY powstało z inspiracji działań podjętych przez Rzeszowski Inkubator Kultury.

REGULAMIN (pdf)

Powrót