ScrollToTop

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego KCK

Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego KCK

 

PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU POETYCKIEGO KIELECKIEGO CENTRUM KULTURY

JURY KONKURSOWE w składzie:

ZDZISŁAW ANTOLSKI – PRZEWODNICZĄCY

SZCZĘSNY WROŃSKI

JANUSZ WRÓBLEWSKI

AGATA GRUSZA – sekretarz

na posiedzeniu w dniu 9.06.2018, po wysłuchaniu 7 wierszy zakwalifikowanych do Finału postanowiło:

– przyznać III nagrodę w wysokości 500 zł Krzysztofowi Nurkowskiemu

– przyznać II nagrodę w wysokości 1000 zł Katarzynie Wiktorii Polak

– przyznać I nagrodę w wysokości 1500 zł Annie Piliszewskiej

Jury z satysfakcją stwierdza wysoki poziom tegorocznej edycji Konkursu i dużą różnorodność tematyki oraz zastosowanych form.

Powrót