Kieleckie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kck.com.pl (i jej poddomen) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego kck.com.pl

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.kck.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022.01.14

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona nie jest zgodna w następującym zakresie:

 1. Brak opisów alternatywnych treści graficznych – opisy będą sukcesywnie dodawane w trakcie dalszej pracy nad implementacją nowej odsłony strony internetowej.
 2. Brak tłumaczenia na polski język migowy (PJM) niektórych treści wideo.
 3. Częściowy brak odpowiednio oznaczonych nagłówków, etykiet, unikalnych ID – bieżąco aktualizowane.
 4. Okazjonalnie użyte nietypowe słowa, idiomy, żargon; brak treści wyjaśniających dla tekstów wymagających czytania na poziomie wyższym, niż gimnazjalny.
 5. Częściowy brak opisów łatwych do czytania i zrozumienia.
 6. Brak transkrypcji/OCR skanów niektórych dokumentów na stronie.

Oświadczenie zaktualizowano dnia 2023.03.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Agnieszka Kozłowska-Piasta (agnieszka.kozlowska@kck.com.pl). Można się także kontaktować, dzwoniąc lub wysyłając sms na numer telefonu 888-412-356.

W zgłoszeniu podaj:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy termin realizacji żądania. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy  alternatywny sposób dostępu do informacji. Prosimy o kontakt z osobą wskazaną powyżej.

Dostępność architektoniczna

 1. Do KCK prowadzą 4 wejścia – wejście na Scenę Dużą (wejście główne z kasą, od strony ul. Kościuszki), wejście na Małą Scenę (od ul. Winnickiej), wejście do Galerii Winda (wejście po lewej  stronie od Wejścia na Dużą Scenę) oraz wejście do biur (od ul. Winnickiej, pod balkonem z napisem Kieleckie Centrum Kultury). Wejścia są oznaczone dużymi i widocznymi napisami.
 2. Recepcja znajduje się przy wejściu do biur (od strony ul. Winnickiej). Parter jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach. {o lewej stronie od recepcjo znajdują się windy umożliwiające dostanie się na wyższe piętra.
 3. Dla osób poruszających się na wózkach wejście na Dużą i Małą Scenę jest możliwe tylko poprzez wyznaczoną i prawidłowo oznaczoną ścieżkę alternatywną, którą pokonuje się z asystą pracownika Kieleckiego Centrum Kultury. Zgłoszenie potrzeby skorzystania ze wsparcia wystarczy zgłosić w szatni przed imprezą.  Asysta pracownika KCK jest niezbędna ze względu na skomplikowany układ architektoniczny budynku i fakt, że ścieżka przebiega częściowo przez pomieszczenia zwykle niedostępne dla widzów.
 4. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parterze w holu głównym (wejście na Dużą Scenę), na pierwszym piętrze przy pomieszczeniach biurowych (Impresariat) oraz na 3. piętrze przy sali prób.
 5. Przed budynkiem (wjazd od ul. Kościuszki, wejście na Dużą Scenę) wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 6. Wejście do Centrum Kultury jest możliwe z psem asystującym, pies winien jednak posiadać wymagane oznaczenia.
 7. W Kieleckim Centrum Kultury nie ma pętli indukcyjnej.
 8. W Kieleckim Centrum Kultury nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych na schodach i powierzchniach przeszklonych.
 9. Kieleckie Centrum Kultury na chwilę obecną nie oferują stałej możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego Jednak w przypadku zgłoszenia potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego (na co najmniej 5 dni roboczych przed wizytą). Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem telefonu Można się także kontaktować, dzwoniąc lub wysyłając sms na numer telefonu 888 412 356. , poczty elektronicznej na adres agnieszka.kozlowska@kck.com.pl.  W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Centrum Kultury przekaże taką informację wraz z uzasadnieniem osobie uprawnionej, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
 10.  Informujemy również, że pracownicy Kieleckiego  Centrum Kultury nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie dostępności, starają się likwidować bariery i udostępniać ofertę.

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.