Zarządzenie w sprawie cen najmu pomieszczeń scenicznych i wystawowych

Aktualizacja 27.03.2023r

Aneks nr 2 do Zarządzenia nr 6/2022 (pdf)Pobierz

Aktualizacja 01.01.2023r

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 6/2022 (pdf)Pobierz

21.02.2022r

Zarzadzenie nr 6/2022 (pdf)Pobierz