1 ndz 2 pon 3 wt 4 śr 5 czw 6 pt 7 sob 8 ndz 9 pon 10 wt 11 śr 12 czw 13 pt 14 sob 15 ndz 16 pon 17 wt 18 śr 19 czw 20 pt 21 sob 22 ndz 23 pon 24 wt 25 śr 26 czw 27 pt 28 sob 29 ndz 30 pon 31 wt
WYDARZENIA:
Maj 2022

Podczas Gali Off Fashion w dniu 23.07.2022 r Na wyznaczonym obszarze ma miejsce realizacja audycji telewizyjnej o charakterze modowym, realizowana przez TVN S.A Osoba będąca widzem lub przechodząca przez ten obszar może zostać nagrana przez kamery rejestrujące audycję. Będąc widzem lub przechodząc przez ten obszar wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w audycji o charakterze modowym.

Zezwolenie to odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z Twojego wizerunku (w tym w celach reklamowych i promocyjnych) w związku z audycją, na wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności dotyczy to emisji i reemisji telewizyjnej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania w sieci multimedialnej i Internecie.