Kieleckie Centrum Kultury

Adres:

plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce, Polska

Konto bankowe

26 1050 1461 1000 0023 5336 9032

NIP

657-10-08-363

nazwa

adres e-mail

telefon

CENTRALA

41 36-76-711 lub 722

Dyrektor Naczelny – Augustyna Nowacka

augustyna.nowacka@kck.com.pl

41 36-76-702

Z-ca Dyrektora – Artur Wijata

artur.wijata@kck.com.pl

41 36-76-702

Główny Specjalista ds. Komunikacji i PR – Jarosław Łysek

jaroslaw.lysek@kck.com.pl

41 36-76-711 w. 236

Kierownik Działu Rozwoju Kultury, Promocji i Organizacji Imprez – Robert Wieczorek

robert.wieczorek@kck.com.pl

41 344-90–54

Dział Rozwoju Kultury, Promocji i Organizacji Imprez

impresariat@kck.com.pl

41 344-90–54

Kasa biletowa:
pon. 11:00 – 13:00;
czw. 15:00 – 17:00

kasa@kck.com.pl

696 993 986

41 343-81-42

Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego Anna Żebrowska

anna.zebrowska@kck.com.pl

41 36-76-711 w. 245

Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego – Sebastian Wróblewski

sebastian.wroblewski@kck.com.pl

883-319-451

41 36-76-711 w. 227

Główny księgowy – Dorota Fronczyk

dorota.fronczyk@kck.com.pl

41 36-76-711 w. 246

Dział księgowości

ksiegowosc@kck.com.pl

41 36-76-711 w. 247

Teatr PEGAZ – Andrzej Skorupski

41 36-76-711 w.259

Galeria WINDA – Artur Wijata

artur.wijata@kck.com.pl

41 36-76-711 w. 262

Inspektor Danych Osobowych

iod@kck.com.pl