Kieleckie Centrum Kultury jest beneficjentem projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Kieleckie Centrum Kultury znalazło się gronie 152  instytucji korzystających ze wsparcia szkoleniowego w ramach projektu „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”. W ramach Pakietu szkoleń, w ciągu kolejnych 3 lat, kadra Kieleckiego Centrum Kultury weźmie udział w niemal 30 wydarzeniach, w tym webinarach, szkoleniach online, e-learningowych i stacjonarnych.

Celem Zadania jest:

  1. nabycie wiedzy i poznanie metod pracy w zakresie tworzenia oferty programowej zgodnie z Modelem dostępnej kultury,
  2. wzrost kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia działań kulturalnych uwzględniających zasady uniwersalnego projektowania i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  3. wzrost kompetencji w zakresie:
    • włączania z osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w działania IK, NGO,
    • komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami i osobami starszymi,
    • przygotowania i realizacji projektów z partycypacyjnym udziałem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Termin realizacji zadania od 20 maja 2024 r. do 30 września 2026 r.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projektowanie-uniwersalne-kultury

#FunduszeUE

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.