Zajęcia cykliczne, grupy warsztatowe i jednorazowe projekty.

Oferta edukacyjna Kieleckiego Centrum Kultury stale się powiększa. Chcesz poznać ceramikę, litoryt? Interesuje Cię teatr, lub po prostu chcesz ciekawie spędzić czas, nie tylko jako odbiorca kultury, ale także jej twórca? Zapraszamy do nas.

Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń 788-858-878 lub napisz: edukacja@kck.com.pl

Podczas Gali Off Fashion w dniu 23.07.2022 r Na wyznaczonym obszarze ma miejsce realizacja audycji telewizyjnej o charakterze modowym, realizowana przez TVN S.A Osoba będąca widzem lub przechodząca przez ten obszar może zostać nagrana przez kamery rejestrujące audycję. Będąc widzem lub przechodząc przez ten obszar wyrażasz zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w audycji o charakterze modowym.

Zezwolenie to odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z Twojego wizerunku (w tym w celach reklamowych i promocyjnych) w związku z audycją, na wszystkich znanych polach eksploatacji. W szczególności dotyczy to emisji i reemisji telewizyjnej, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania w sieci multimedialnej i Internecie.