Data publikacji: 06 VI 2023

403 170 zł to łączna kwota dofinansowania projektów, które w chwili obecnej realizujemy i realizować będziemy. Wczoraj dostaliśmy wiadomość, że Ministerstwo Kultury Dziedzictwa i Narodowego przyznało nam dofinansowanie w wysokości 26 700 zł na zadanie „Dostępna Ciotka Wieża w trasie” z programu dotacyjnego „Kultura – interwencje”. Dziękujemy za zaufanie!

Przed nami trzy zadania dofinansowane przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa i Narodowego:

– Festiwal Form Dokumentalnych NURT w ramach priorytetu „Film” dostanie 26 400 zł.

– Zadanie „Przekraczanie progu od amatorstwa do zawodowstwa – edukacja teatralna” to działalność działającego od 25 lat w Kieleckim Centrum Kultury Teatru Pegaz. Dzięki wsparciu w kwocie 27 000 zł w ramach priorytetu „Edukacja kulturalna” zrealizujemy kolejny spektakl.

– Po dłuższej przerwie do KCK zawitają ponownie opery. Na zadanie „Kieleckie Święto Wokalistyki – Święto(krzyskie) Pieni” ministerstwo w ramach priorytetu „Muzyka” przeznaczyło 94 000 zł. Będzie to cykl trzech koncertów operowo-operetkowych z polskiego repertuaru. Do współpracy zaprosiliśmy Teatr Wielki w Łodzi.

Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji zadania „Nic nie stoi na przeszkodzie”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Kultura bez barier”. Kwota dofinansowania tego zadania to 79 070 zł, a jego celem jest zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych. Budynek KCK został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, organizujemy również  wydarzenia dla osób niedosłyszących i niedowidzących.

Zrealizowaliśmy również zadanie o wartości 150 000 zł z Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce z 2022 roku, czyli napis 3D I ♥︎ Kielce na placu przy KCK. Przysiadając na siedziskach tej instalacji usłyszeć można utwory w wykonaniu Włodka Pawlika: „The Spinner Girl / a song Prząśniczka i Halka’s Aria from the Opera Halka”. Ten światowej klasy muzyk był naszym gościem podczas uroczystego odsłonięcia napisu.