Data publikacji: 14 V 2024
Zdjęcie. Niewielka dziewczynka o długich jasnych włosach, ubrana w kapelusz z dużym rondem, podpiętym do góry sztucznymi kwiatami, śpiewa do mikrofonu.

Jury Konkursu Wokalnego „Piosenka Wiosenka” przyznało nagrody i wyróżnienia dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Organizatorami przeglądu są: Przedszkole Samorządowe nr 36 w Kielcach, Kieleckie Centrum Kultury, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach i Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach.