Data publikacji: 11 I 2023

Kieleckie Centrum Kultury, Pl. Moniuszki 2B
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Instruktor ds. promocji i organizacji imprez
Wymiar etatu: 1/1
Umowa o pracę na zastępstwo

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • Dokonywanie wyboru oferty kulturalnej w oparciu o wiedzę na temat jej wartości artystycznej
  i zapotrzebowania lokalnego rynku w konsultacji z Dyrekcją KCK
 • Opracowywanie i przygotowywanie  kampanii reklamowej imprez
 • Dystrybucja biletów na imprezy organizowane przez KCK
 • Poszukiwanie sponsorów na działalność merytoryczną oraz imprezy organizowane przez KCK
 • Obsługa imprez artystycznych organizowanych przez Kieleckie Centrum Kultury  oraz obsługa widowni

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego
 • znajomość obsługi komputera
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracę
 • gotowość do pracy w godzinach wieczornych oraz w weekendy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 • podpisana klauzula informacyjna RODO (w załączeniu)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 20.01.2023 r. do godziny 16:00, osobiście, lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kck.com.pl

Załącznik:

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.