Data publikacji: 13 I 2023
djęcie. Za stołem siedzi trzy osoby. Od lewej: wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki (mówi do mikrofonu), dyrektor KCK Augustyna Nowacka, wicedyrektor KCK Artur Wijata. W tle światło sceniczne w kolorze intensywnego amarantu.

O projektach realizowanych przez Kieleckie Centrum Kultury opowiadali dyrektor Augustyna Nowacka i jej zastępca Artur Wijata podczas konferencji prasowej na Dużej Scenie. Podsumowaliśmy również ubiegły w zakresie działalności programowej, artystycznej, edukacyjnej i inwestycyjnej. Gościem spotkania był Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc.

W ubiegłym roku kupiliśmy nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy, który pozwala nam teraz spełniać warunki techniczne artystów. Podniesienie jakości naszych usług technicznych nie byłoby możliwe, gdyby nie dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 230 tysięcy i 77 tysięcy złotych wkładu własnego Urzędu Miasta Kielce – mówiła Augustyna Nowacka. Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Kieleckiego Centrum Kultury to projekt zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury, który ma na celu podniesienie jakości infrastruktury instytucji kultury. Zakupiony sprzęt zaprezentowali zebranym pracownicy KCK: akustyk Piotr Kowalski i oświetleniowiec Mirosław Sobczyk.

Kolejnym przedsięwzięciem grantowym, którego realizację KCK zaczęło w październiku 2022 roku jest projekt „Nic nie stoi na przeszkodzie”, finansowany w ramach projektu „Kultura bez barier” przeprowadzanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Kultura Bez barier. Już udało nam się zamontować pętle indukcyjną w kasie, dzięki czemu znika bariera komunikacyjna między osobą głuchą a pracownikiem KCK. Ponadto w budynku pojawiły się oznaczenia powierzchni szklanych wszystkich drzwi zewnętrznych oraz kontrastowe taśmy na schodach w budynku. Działa również połączenie z tłumaczem migowym dostępne ze strony internetowej KCK przez usługę migam.pl. Do czerwca 2023 planujemy natomiast szkolenie z podstaw języka migowego dla wybranych pracowników, uruchomienie usługi zwiedzania z audiodeskrypcją wystaw w galerii Winda, spotkania z młodzieżą, połączone z warsztatami ze wsparciem tłumacza języka migowego, cykl spotkań z osobami z niepełnosprawnościami lub działającymi na rzecz niepełnosprawnych (m.in. z Anną Dymną już 24 lutego w galerii Winda).

Przedstawiono również aktualną ofertę planowanych wydarzeń wydarzeń impresaryjnych, artystycznych i warsztatowych. – Rozszerzamy zakres naszej działalności edukacyjnej. Od dwóch lat funkcjonują u nas dwie profesjonalne pracownie edukacyjne. Zakupiliśmy koło garncarskie i walcarkę. W tym momencie nasza pracownia ceramiczna jest prawdopodobnie najlepiej wyposażona w mieście. Udało się to zrobić właśnie dzięki programom zewnętrznym – mówił Artur Wijata, zastępca dyrektora KCK. – Są takie dni, kiedy pracujemy na trzech scenach jednocześnie, tylko w styczniu mamy ponad 35 imprez – dodał.

Kieleckie Centrum Kultury jest z pewnością instytucją, która jest kluczowa dla kształtowania kultury w naszym mieście. I pokazuje to przede wszystkim w działaniach związanych z proponowanymi wydarzeniami kulturalnymi, edukacyjnymi, społecznymi i producenckimi. Chcę podkreślić również umiejętność pozyskiwania funduszy przez Kieleckie Centrum Kultury, bo w minionym roku było to niemal 500 tysięcy złotych. My, jako miasto, zapewniliśmy wkłady własne, niezbędne do rozpoczęcia tych procedur – podsumował wiceprezydent Marcin Chłodnicki.

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.