Grafika. Plakat konkursu Mistrzowie Mowy Pięknej. Na różowym tle od góry: białe logo Kieleckiego Centrum Kultury. Poniżej czarny napis: Mistrzowie Mowy Pięknej. Konkurs dla dorosłych i młodzieży. Termin zgłaszania kandydatów: 15 listopada 2022. Gala finałowa: 6 grudnia Mała Scena KCK. Po lewej stronie grafika: Elegancki mężczyzna w marynarce i muszce pod szyją patrzy w przestrzeń. W dłoniach ma otwartą książkę.

 Opis

W ubiegłym roku województwo świętokrzyskie po raz pierwszy było współorganizatorem ogólnopolskiego Programu Mistrz Mowy Polskiej, a Kieleckie Centrum Kultury i Prezydent Miasta Kielce, honorowymi gospodarzami  uroczystej Gali Mistrzów. W KCK miały miejsce spotkania z laureatami, podczas których toczyły się rozmowy o znaczeniu i kondycji języka polskiego.

Zmagania zakończyły się wielkim sukcesem dwójki naszych Mistrzów: Kamy Kępczyńskiej-Kalety i Edwarda Rzepki, co uświadomiło nam, że nie brakuje wśród mieszkańców Kielc, osób wyjątkowo dbających o piękno mowy polskiej.

Przekonaliśmy się, że dzięki organizacji i nagłaśnianiu wydarzeń które promują bogactwo naszego języka, zwracamy większą uwagę na to, w jaki sposób się nim posługujemy, uświadamiamy sobie jego wielobarwność, wyjątkowość i rolę w życiu wspólnoty.

Dlatego zainspirowani ubiegłorocznymi wydarzeniami i zachęceni sukcesami kieleckich laureatów, postanowiliśmy kontynuować potyczki krasomówcze. Zapraszamy do udziału w konkursie „Mistrzowie Mowy Pięknej”. Konkurs wyłoni spośród nas tych, którzy żywym słowem posługują się w sposób nienaganny, ze swadą i lekkością.  

Konkurs ma charakter otwarty.

Regulamin Konkursu

1.Organizatorem konkursu Mistrzowie Mowy Pięknej, jest Kieleckie Centrum Kultury. Współorganizatorami Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kiecach, oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe.

Konkurs odbywa się pod patronatem Urzędu Miasta Kielce.

2. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród mieszkańców województwa świętokrzyskiego osób, które w mistrzowski sposób posługują się językiem ojczystym.

3. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach.

 – W kategorii Mistrzowie Mowy Pięknej, konkurs jest skierowany do osób, które ukończyły 18 lat.

 – Konkurs Szkolni Mistrzowie Mowy Pięknej, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego.

4. Aby wziąć udział w konkursie w kategorii Mistrzowie Mowy Pięknej należy wypełnić zgłoszenie, do którego link znajduje się na stronie internetowej i Fb Kieleckiego Centrum Kultury, na stronach współorganizatorów oraz wybranych placówek kultury. Wypełnione zgłoszenie można także przynosić osobiście do siedziby KCK przy ul Moniuszki 2B w Kiecach.

5. Do udziału w Konkursie „Szkolni Mistrzowie Mowy Pięknej” zgłoszenia kandydatów, czyli uczniów danej szkoły, przyjmowane będą od poszczególnych placówek oświatowych. Podobnie jak wyżej, aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić zgłoszenie, do którego link znajduje się na stronie internetowej  i Fb Kieleckiego Centrum Kultury. Wypełnione zgłoszenie można także przynosić osobiście do siedziby. Liczba zgłaszanych osób przez poszczególne szkoły, nie jest limitowana.

6. Termin zgłoszenia kandydatów upływa 15 listopada 2022 roku, o godzinie 24.00

7. Kandydaci do tytułu Mistrzów, zaprezentują swój warsztat krasomówczy podczas jednego spotkania z jurorami. Kandydaci są zobowiązani do przygotowania trwającego trzy minuty wystąpienia na dowolny, wybrany przez siebie temat. Po jego zaprezentowaniu, wylosują temat przygotowany przez organizatorów, który omówią  w kolejnym, trwającym nie dłużej niż trzy minuty wystąpieniu.

 8. Eliminacje odbędą się 21 listopada 2022 roku na Małej Scenie KCK.

Jurorzy zapewniają, że tematy prezentacji nie będą utrzymane w duchu sprawdzania wiedzy kandydatów z jakiejkolwiek dziedziny.

9. Jurorzy oceniać będą wystąpienia według kryteriów opracowanych przez organizatorów. Są to: sposób realizacji tematu, kompozycja wypowiedzi, poprawność  językowa, sposób prezentacji, wrażenie na słuchaczach.

10. Spośród kandydatów jurorzy wytypują troje Mistrzów w każdej  kategorii.

11. Uroczysta Gala ogłoszenia wyników Konkursu rozstrzygniętego przez jurorów, odbędzie się na Małej Scenie KCK, 6 grudnia 2022 roku.

Wybrani w dwóch kategoriach Mistrzowie zaprezentują się na scenie, a przybyłe na Galę osoby, wybiorą spośród nich Mistrza Publiczności. Ogłoszenie zwycięzcy tej kategorii, nastąpi jeszcze podczas trwania Gali.

Przewidziane są cenne nagrody!

Karta zgłoszenia

Kontakt

Kontakt w sprawie Konkursu:

red. Marzena Sobala tel. 535 556 393

Robert Wieczorek, Kieleckie Centrum Kultury – tel. 41 344 90 54

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.