Data publikacji: 11 I 2023
Grafika przedsięwzicia grantowego Nic nie stoi na przeszkodzie. W dolnej części grafiki: morskie fale w kolorze żóltym, zerwonym i turkusowym. Na morzu czarna schematyczna łódka, z której wychodzi dłoń. Ma symbolizować komin. ZZe sodkowego palca leci ddym. Dokokołoa łodki napisy: zajęcia sensoryczne i ceramiczne, spotkania "Moja pełnia", Mała Scena bez barier: Seanse filmowe. Warsztaty muzyczne dla niesłyszących, teatr dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wystawy z audiodeskrypcją, dyskusje o sztuce. Powyżej obrazka na turkusowym tle kolorowy napis: Nic nie stoi na przeszkodzie. Finansowanie w ramach projektu "Kultura bez barier".

Kieleckie Centrum Kultury realizuje przedsięwzięcie granatowe „Nic nie stoi na przeszkodzie” finansowane w ramach projektu „Kultura bez barier” przeprowadzanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Kultura Bez barier w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość grantu: 79.070,00 zł.

W ramach projektu zrealizujemy:

 • warsztaty (plastyczne i ceramiczne) skierowane do osób z zaburzeniami widzenia i rozumienia (zajęcia sensoryczne, wykorzystujące różne w dotyku materiały plastyczne, zajęcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (domy opieki dziennej),
 • oznakowanie budynku KCK i przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
 • zakup walcarki i koła garncarskiego pozwalających przygotować tworzywo-glinę do późniejszego indywidualnego rzeźbienia przez uczestników zajęć,
 • szkolenia z podstaw języka migowego dla pracowników KCK,
 • zwiedzanie z audiodeskrypcją wystaw w Galerii Sztuki Współczesnej „Winda”, dla osób z niepełnosprawnością wzroku (realizowane cyklicznie przy każdej nowej wystawie w galerii „Winda”,
 • szkolenia z profesjonalnej audiodeskrypcji dla pracowników/edukatorów,
 • oznakowanie powierzchni szklanych i tras komunikacji (schodów) ułatwiające poruszanie się po budynku osobom z zaburzeniami wzroku, a także ułatwiające dostęp do galerii Winda, Małej Sceny, sali prób 219,
 • spotkania z młodzieżą, połączone z warsztatami (spotkania kuratorskie dotyczące kolejnych wystaw dla osób z niepełnosprawnością słuchu), ze wsparciem tłumacza języka migowego PJM,
 • projekcję 4 seansów filmowych (dla osób z zaburzeniami wzroku i dla osób z zaburzeniami słuchowym),
 • cykl inspirujących 4 spotkań z osobami z niepełnosprawnością lub działających na rzecz niepełnosprawnych (sportowcy, artyści, blogerzy)
 • warsztaty teatralne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, dla grupy 10 osób,
 • warsztaty muzyczne dla osób z niepełnosprawnością słuchową dla grupy 10 osób,
 • dostosujemy kasę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. wzroku, słuchu i rozumienia (zakup pętli indukcyjnej),

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miasto Kielce

Czas realizacji : 1 października 2022 do 15 czerwca 2023

Logotypy projektu Kultura bez biarier. Na białym tle logo Fundusze Europejskie Wiedza, Edukacja Rozwój. W centralnym miejscu paska biało-czerwona flaga Polski i napis: Rzeczpospolita Polska. W prawym rogu: flaga uni europejskiej (na niebieskim tle okręg zrobiony z gwizdek) onok napis: Unia Europejska. Europejski Fundusz Społeczny.

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.