Data publikacji: 04 I 2023

Kieleckie Centrum Kultury, Pl. Moniuszki 2B

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

Specjalista ds. obsługi urządzeń oświetleniowych

Wymiar etatu: 1/1

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • montaż, demontaż, ustawienie i dokonywanie zmian oświetlenia
 • naprawy, bieżący przegląd i konserwacja sprzętu oświetleniowego, należyte zabezpieczenie sprzętu oraz jego prawidłowa eksploatacja
 • prowadzenie obsługi prób, spektakli i wydarzeń realizowanych w Kieleckim Centrum Kultury.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie
 • świadectwo kwalifikacji SEP do 1 kV (ewentualna gotowość do zdobycia uprawnienia)
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m.
 • znajomość obsługi komputera
 • odpowiedzialność, dokładność, sumienność i zaangażowanie w pracę
 • gotowość do pracy w godzinach wieczornych oraz w weekendy

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany język angielski)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
 • podpisana klauzula informacyjna RODO (w załączeniu)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 31.01.2023 r. do godziny 16:00, osobiście, lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:

Kieleckie Centrum Kultury
Pl. Moniuszki 2B
25-334 Kielce

Z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. obsługi urządzeń oświetleniowych”,

Ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@kck.com.pl

Do pobrania:

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.