Grafika "Straszny dwór". Tło stanowi zdjęcie czerwonej kurtyny. W górnej części grafiki napis poznaj operę i logo Kieleckiego Centrum Kultury. Poniżej: sześć kół z fotografiami artystów: czterech mężczyzn i dwóch kobiet. W dolnej: białe litery: Stanisław Moniuszko "Straszny dwór". Po prawej stronie na czerwony prostokącie napis Zmiana terminu: 13.11.2022

Komunikat

Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że wydarzenie zostało ODWOŁANE.

Wstęp

#POZNAJOPERĘ to niezwykły projekt przybliżający najlepsze i najważniejsze spektakle operowe w historii.

Prócz warstwy muzycznej – arie śpiewane są przez wyśmienitych solistów operowych związanych z największymi polskimi scenami operowymi – projekt zawiera także przebogate walory plastyczne i historyczne. Spektakle połączone z wystawami plakatów, programów oraz fotosów z realizacji poszczególnych tytułów, na wielu światowych scenach, zgromadzonych przez wybitnego znawcę opery, red. Adama Czopka, który dodatkowo przeprowadzi nas przez libretto każdej opery dodając mnóstwo przeciekawych kontekstów.

Poszczególne spektakle przedstawione zostaną w oryginalnych wersjach językowych, w formie skróconej (najistotniejsze dla przebiegu spektaklu fragmenty) i – co bardzo ważne – w scenografii i kostiumach odpowiednich dla libretta. Nie tylko więc usłyszymy najwspanialsze operowe arie ale i zobaczymy barwną, operową scenę.

Co bardzo ważne – solistom towarzyszyć będzie znakomita orkiestra, która nada spektaklowi jeszcze głębszego, pełniejszego wymiaru.

Czas trwania jednego spektaklu, to 1:45h – bez przerwy.

Opis

STRASZNY DWÓR to nie tylko najdoskonalsze, od strony muzycznej, dzieło Stanisława Moniuszki, ale także wysuwające się na czoło całej polskiej twórczości operowej XIX wieku. Wspaniałe arie, niezwykła inwencja melodyczna i urzekająca atmosfera polskości to niepodważalne walory tego utworu. Dodatkową wartość stanowią elementy barwnego polskiego folkloru, liczne wątki patriotyczne oraz atmosfera szlacheckiego dworu sprawiają, że dziś utwór ten uznaje się za polską operę narodową.

Moniuszko ukończył swą piątą operę wkrótce po upadku powstania styczniowego, trudno więc się dziwić, że wkrótce przylgnęło do niej miano wielkiej manifestacji patriotycznej. Tuż po premierze STRASZNY DWÓR trafił na mur cenzury. Władze rosyjskie, obawiając się zamieszek, zdjęły go z afisza po trzech przedstawieniach. Oto dowód, jak na los opery mogą wpłynąć okoliczności zewnętrzne – bo choć w samym rysunku postaci można dopatrzyć się wpływu arcydzieł Fredry i Mickiewicza, całość jest niczym więcej, jak radosną, chwilami kpiącą, utrzymaną w duchu belcanta afirmacją polskości.

I do cech tych dodać można też pewną nostalgię i tęsknotę za światem, którego już nie ma, i ten błysk w oku, gdy widzimy tańczonego mazura (a będzie i on na Dużej Scenie KCK!), i tą przekorę, gdy ciszej lub głośniej śpiewamy „Ten zegar stary gdyby świat, kuranty ciął jak z nut…

Obsada

Miecznik/Maciej – Przemysław Rezner (Teatr Wielki w Łodzi)
Hanna – Dorota Laskowiecka (Teatr Muzyczny w Lublinie)
Jadwiga/Cześnikowa – Bernadetta Grabias (Teatr Wielki w Łodzi)
Stefan – Dominik Sutowicz (Teatr Wielki w Łodzi)
Zbigniew/Skołuba – Grzegorz Szostak (Teatr Wielki w Łodzi)
Damazy – Krzysztof Marciniak (Teatr Wielki w Łodzi)

Soliści wystąpią z towarzyszeniem:
Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Szymona Makowskiego
Fortepian – Danuta Antoszewska (PWSTiF Łódź)
Mazur w wykonaniu: „ZTL HARNAM” Łódź pod kierownictwem Marii Kuśnierz – Skoniecznej

Moderator – Adam Czopek
Reżyseria i scenografia – Grzegorz Szostak