Opis

Pustka nie jest niczym[1]

To zdanie jest zarazem cytatem z Heideggera i tytułem tekstu profesor Joanny Stasiak na temat mojego malarstwa.[2] Ów zwrot ku temu, co w obrazie nie zostało naznaczone, wyartykułowane jest dla mnie niezwykle istotny. Od lat próbuję odnaleźć się w specyficznym malarskim „języku”, starając się nie popadać w nadmierną dyskursywność. Fascynują mnie kompozycje oszczędne, budowane na zasadzie amor vacui. Interesują mnie puste miejsca, fragmentaryczność, retoryka nieobecności. Według niemieckiego filozofa sztuki Gottfrieda Boehma to właśnie w pustych miejscach – nie-postaciach, nie-rzeczach – należy szukać pełni obrazu, jego ikonicznej gęstości.[3] Dla mnie kompozycyjne vacui stanowi bardzo często metaforę przestrzeni rozumianej jako medium koegzystencji. Przestrzeni przywoływanej poprzez elementy do niej przynależne. Widmowej całości, utkanej z fragmentów nasyconych obecnością, pamięcią, tożsamością.

Moje obrazy przenika tematyka osobista, zogniskowana wokół człowieka, wnętrz, motywów roślinnych, fotografii i innych rodzinnych parafernaliów. A pustka pozwala mi odnaleźć między tymi elementami właściwe relacje. Dzięki niej mogą wybrzmieć w obrazie znaczenia.

Jednak poprzez to tytułowe, pozornie proste Heideggerowskie zdanie, chciałabym zwrócić uwagę na malarski język. A w zasadzie jego nie-mowę. Niewerbalność. Często bowiem skupiamy się na semantyce – na tym, co możemy w obrazie nazwać, dookreślić słowami. Tymczasem warto przy obrazach pomilczeć. Po prostu zatrzymać się i patrzeć. Dać się pochłonąć. Wizualny sens obrazu wyłania się bowiem z ciszy.

[1] Heidegger, M. Sztuka i przestrzeń, Principia III, 1991, s. 127–128 cyt za: Stasiak, J. Pustka nie jest niczym [w:] Rucińska, M. Puste miejsca, 2021, Wydawnictwa Uczelniane UTP (obecnie PBŚ)

[2] Stasiak, J. Pustka nie jest niczym [w:] Rucińska, M. Puste miejsca, 2021, Wydawnictwa Uczelniane UTP (obecnie PBŚ)

[3] Boehm, G., O obrazach i widzeniu. Antologia tekstów,  2014, Universitas

Biogram

Magda Rucińska

Rysowniczka, malarka, autorka tekstów o sztuce, komiksie i ilustracji. Publikowała m. in. w „Lampie”, „Zwykłym Życiu”, „Fabulariach”, „Zeszytach Komiksowych”, „F5”. Na swoim koncie ma kilka wystaw indywidualnych m. in. w Galerii Miejskiej bwa, Galerii Wspólnej i Galerii Wieży Ciśnień w Bydgoszczy, Galerii Komiksu Cheap East (CK Zamek) w Poznaniu, Galerii Miejskiej w Inowrocławiu oraz uczestnictwo w zbiorowych pokazach w Galerii Miejskiej bwa Bydgoszcz, MBWA Leszno, Galerii Bielskiej BWA, Muzeum Schloss Herzberg am Harz w Niemczech czy Galerii Medina we Włoszech. Była stypendystką MKiDN (2009/2010) i Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2016). Finalistka Biennale Bielska Jesień (2017) i Piotrkowskiego Biennale Sztuki (2021), trzykrotnie wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Leona Wyczółkowskiego (2016, 2018, 2020). W 2018 roku we współpracy z Danielem Chmielewskim stworzyła książkę ilustrowaną dla dzieci pt. Miasto Złotej (wyd. Tadam). W 2020 roku obroniła doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jej prace znajdują się w kolekcjach Galerii Miejskiej bwa oraz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Od dziesięciu lat pracuje na Politechnice Bydgoskiej, na Wydziale Sztuk Projektowych (Katedra Architektury Wnętrz), gdzie prowadzi zajęcia z malarstwa i rysunku.

Media