Data publikacji: 07 X 2022
Grafika w czarno-złotej ramie obraz przedstawiający rząd oddalających się stojących kolorowych kredek. ustawionych na ziemi.

10 października o godz. 10.00 odbędzie się otwarcie wystawy prac plastycznych podopiecznych Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Centrum Zdrowia Psychicznego ŚCP w Kielcach, powstałych podczas prowadzonej terapii zajęciowej.

Wystawę będzie można oglądać do dnia 16 października.

Organizatorzy o wystawie:

Arteterapia jest formą terapii dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach a jej niewątpliwym atutem jest możliwość wykorzystania elementów szeroko pojmowanej sztuki do celów terapeutycznych.

Spośród wielu funkcji terapii przez sztukę do najczęściej wymienianych zaliczymy funkcję korekcyjną mającą na celu odzyskiwanie równowagi psychicznej, funkcję edukacyjną skupiającą się na nauce nowych umiejętności, poszerzaniu wiedzy oraz funkcję rekreacyjną stanowiącą swojego rodzaju formę relaksu i odprężenia.

Arteterapia jest również nieodłącznym elementem rehabilitacji psychiatrycznej, stosowanym w lecznictwie psychiatrycznym.

Wykorzystanie elementów sztuki do celów terapeutycznych niesie ze sobą wiele pozytywnych aspektów, które w znacznym stopniu wpływają na poprawę funkcjonowania hospitalizowanych osób oraz przyspieszają proces ich zdrowienia.

W trakcie trwania terapii pacjent poprzez kontakt ze sztuką ma możliwość ekspresji swoich myśli, emocji, stłumionych uczuć. Wykorzystanie sztuki sprzyja wyrażeniu przeżyć trudnych do wypowiedzenia. Mogą być bowiem przedstawione w sposób symboliczny, niewerbalny. Twórczość jest nierzadko skutecznym sposobem dotarcia do świata pacjenta, poznania jego fantazji i wyobrażeń.

Podczas zajęć arteterapii uczestnik nie tylko tworzy sztukę, ale dzieli się również znaczeniem poszczególnych symboli, które mogą być z nich odczytywane. Sprzyja to lepszemu zrozumieniu siebie, natury swoich problemów, co prowadzić może do pozytywnej zmiany w spostrzeganiu swojej osoby.

Arteterapia pobudza twórczy, często skrywany potencjał osoby chorej. Jest drogą prowadzącą ku zdrowieniu, przynoszącą ulgę, radość, motywację do działania.

Podkreślić należy jednak, że termin „arteterapia” skrywa w sobie wiele form i technik terapeutycznych, stanowiących pewnego rodzaju wzajemne uzupełnienie. Są to między innymi: plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, teatroterapia, czy chociażby biblioterapia.

Umiejętne stosowanie powyższych form terapii skutecznie wpływa na obniżenie napięcia nerwowego, rozwijanie i pobudzanie wyobraźni, usprawnianie manualne oraz aktywizację sfery niewerbalnej. Niewątpliwym atutem jest również ćwiczenie koncentrowania się na wykonywaniu konkretnego zadania przez określony czas, co w konsekwencji sprzyjać może lepszemu funkcjonowaniu podopiecznego w życiu codziennym.

Zaznaczyć trzeba, iż dzieła jakie powstają podczas zajęć arteterapii stanowią jednak rolę drugorzędną, najistotniejszy bowiem jest efekt terapeutyczny, który uzyskujemy podczas ich tworzenia.

.

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.