Data publikacji: 11 II 2020

UNIEWAŻNIENIE (pdf)

  1. W zaproszeniu omyłkowo wpisano nieprawidłowe informacje dotyczące klawiatury fortepianu, prawidłowe wymagania to:
    rodzaj klawiatury: wyposażona w mechanizm wychwytowy, klawisze (białe) – drewniane: pokryte syntetyczną kością słoniową, czarne: kompozytem drewna hebanowego
    Pozostałe dane fortepianu nie ulegają zmianie.
  2. Zamawiający wymaga aby w formularzu wskazać cenę fortepianu kolor czarny połysk oraz kolor biały połysk.
    Formularz oferty został dostosowany do wskazanej zmiany.
  3. Oferty można składać na adres mailowy: inwestycje@kck.com.pl

 DOKUMENTY:

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.