Data publikacji: 05 XII 2023
Zdjęcie. Wicedryektor KCK Artur Wijata odbiera wyróżnienie z rąk senatora Krzysztofa Słonia.

Pętla indukcyjna w kasie, oznakowanie schodów kontrastowymi taśmami i kilkanaście wydarzeń dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Testowanie modelu dostępnej instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier” przyniosło Kieleckiemu Centrum Kultury wiele korzyści, doświadczeń i … jedno wyróżnienie.

Instytucja otrzymała wyróżnienie w kategorii „Skuteczna komunikacja” VIII Konkursu „Świętokrzyscy burzyciele barier im. Anny Sowy”, organizowanego przez regionalny oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych– Kapituła konkursu doceniła zwłaszcza nasze  zadanie „Nic nie stoi na przeszkodzie”, realizowane wspólnie z PFRON, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacją Kultury bez Barier. Ale dla osób z niepełnosprawnościami robimy dużo więcej. W ostatnich trzech latach zrealizowaliśmy aż 6 projektów – wyjaśnia wicedyrektor instytucji Artur Wijata. 

W ramach zadania „Nic nie stoi na przeszkodzie”, realizowanego w Kieleckim Centrum Kultury w ramach zadania „Kultura bez barier” można było m.in. obejrzeć filmy z audiodeskrypcją, spotkać się ze znanymi ludźmi, którzy działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Gośćmi tych spotkań byli m.in. Anna Dymna i Przemysław Kossakowski. Te rozmowy były tłumaczone na język PJM. Były warsztaty muzyczne dla głuchych, teatralne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i warsztaty plastyczne i ceramiczne. Pracownicy szkolili się z podstaw języka migowego i audiodeskrypcji.

– Projekt jest już zakończony, ale nawiązane kontakty z osobami i organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością już procentują i będą procentować w przyszłości, przy kolejnych zadaniach i projektach. Kieleckie Centrum Kultury stawia przede wszystkim na integrację i edukację. Dostępność instytucji to nie tylko udogodnienia architektoniczne, ale przede wszystkim otwartość na innych. Za tę możemy już dziś ręczyć – zapewnia wicedyrektor Wijata.

KCK znalazło się w gronie nagrodzonych i wyróżnionych instytucji i stowarzyszeń m.in. z III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, Fundacją „Szansa dla Niewidomych”, Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Kielcach i Gabrielem Moćko, prezesem zarządu klubu sportowego Pactum Scyzory Kielce z drużyną koszykówki na wózkach

Darmowy wyjazd z parkingu dla widowni uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych na dużej scenie KCK:

Wyjazd po tych godzinach płatny na podstawie biletu wjazdowego.